Herbalife, Sữa thực phẩm chức năng cung cấp dinh dưỡng cho cơ thể với herbalife được người dùng đánh giá chất lượng cao